Skytte som stort intresse

Det finns många olika variationer på skytte i Sverige där några av dem är lerduveskytte, fältskytte och sportskytte. Det varierarar även mellan gevär och pistol. Intresset för skytte har ökat i Sverige under de senaste decenniet och idag finns det runt 8 000 medlemmar som utövar sportskytte i någon form.Den absolut största formen är jakt och det finns idag ungefär 300 000 registrerade jägare i vårt avlånga land.

Säkerhet när du hanterar ditt vapen

Det som är det absolut viktigaste när du hanterar ett vapen är att du hanterar det på ett korrekt och säkert sätt, speciellt om du är jägare och är ute i skog och mark med andra människor runt omkring dig. Det finns ett antal olika hjälpmedel på marknaden som kan hjälpa dig med din egen och andras säkerhet för att du ska kunna vara på den säkra sidan.

Ta hand om ditt vapen på ett korrekt sätt

Vapenvård är något som är väldigt viktigt för att se till så att vapnet är säkert och fungerar på ett korrekt sätt när det är dags att användas. Det värsta som kan hända en jägare som avlossar ett skott mot ett djur är att djuret blir skadat för att du inte tagit omhand om ditt vapen. Det finns många bra tips på nätet som hjälper dig med din vapenvård.