Luft- och CO2-vapen | Hammerlisport

Luft- och CO2-vapen

En hel del skytte sker inte med skarpa vapen utan med vapen som använder sig av luft eller CO2 för att framdriva ammunitionen som används i dem. luftgevär_244186231Denna form av skytte är väldigt populärt bland många och det finns en hel del material allt välja mellan. Det är lätt hänt att man säger bara luftpistol eller luftgevär för alla möjliga typer av vapen som fungerar på ett liknande vis. Men man brukar faktiskt placera i en av fyra olika kategorier beroende på hur de fungerar:

  • PCP-gevär. PCP står för Pre Charged Pneumatic och betyder att den håller en trycksatt tub som antingen pumpas upp genom en handpump eller trycksätts med något som en dykartub. Normalt sett håller en sådan tub ett tryck på omkring 200 bar och kan avfyra sammanlagt 30 till 50 skott innan den måste pumpas upp eller trycksättas igen. Antalet skott beror på vilket utgångshastighet man ställt in.
  • Pneumatiska luftgevär. När man laddar ett pneumatiskt luftgevär komprimerar en kolv luften i en cylinder eller behållare. När man sedan skjuter frigörs all denna luft på en och samma gång och avfyrar skottet.
  • Fjäderluftgevär. I ett fjäderluftgevär finns mycket riktigt en tryckfjäder som pressas ihop när man laddar vapnet. När det sedan avfyras pressar denna fjäder en kolv genom en cylinder vilket bildar lufttrycket som avfyrar skottet.
  • Kolsyrevapen. Vapen som använder sig av kolsyra (eller koldioxid med den kemiska beteckningen CO2) har en liten behållare, som en patron med en ventilanordning som släpper ut en liten mängd CO2 varje gång vapnet avfyras. Till skillnad från de andra typerna av ”luftvapen” påverkas kolsyrevapen av den allmänna gaslagen och fungerar därmed bättre när det är varmt ute.